Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Tüm İnsanlar İçin
Birleştirilmiş
Tek Bir Dinin İlanı
    Dünyanın bütün dinleri—Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm ve diğerleri—bidatler, gelenekler ve peygamberler ve azizler gibi insanların putlaştırılması yoluyla ciddi şekilde bozulmuştur.
 
     Eski Ahit’te (Malaki 3:1), Yeni Ahit’te (Luka 17:22-36 & Matta 24:27) ve bu Son Ahit’te (3:81) belirtildiği gibi Tanrı’nın planı, tüm kutsal yazılar iletildikten sonra Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ni göndermeyi icap ettirir. Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin esas fonksiyonu, kutsal yazıları arındırmak ve onları bu dünyayı Yaratan ve Ayakta Tutandan bu dünyaya evrensel tek bir mesaja birleştirmektir.
 
     Kutsal yazıların bu büyük kehaneti artık yerine getirildi. Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, karşı konulamaz somut kanıtla desteklenmiş bir şekilde ulaşmış bulunuyor (bkz. Ek 2). Arınma ve birleşme süreci başladı. Tanrı’nın planı, Tanrı’nın görünmez güçleri tarafından desteklenmektedir ve bu ilahi planın muazzam boyutları, sahte dincilerin son zamanlardaki ifşası ile Berlin Duvarı, Demir Perde ve bambu perdesi gibi özgürlük karşıtı bariyerlerin ortadan kalkmasıyla belirgin hale geldi.
 
    Bundan böyle, Tanrı için kabul edilebilir tek bir din vardır—Teslimiyet. Tanrı’ya teslim olan ve tapınmasını YALNIZCA Tanrı’ya adayan herkes bir “Teslim Olan”dır. Bu nedenle, birisi bir Yahudi Teslim Olan, bir Hristiyan Teslim Olan, bir Budist Teslim Olan, bir Hindu Teslim Olan veya bir Müslüman Teslim Olan olabilir.
 
Tanrı için kabul edilebilir tek din Teslimiyet’tir.
            [3:19]
 
Kim kendine din olarak Teslimiyet’ten başkasını ararsa, ondan kabul edilmeyecektir ve Ahirette o, kaybedenlerle birlikte olacaktır.
 
         [3:85]
 
 
                                                     (Reşad Halife, Kasım 1989)

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown