Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Mükemmel Mutluluk: Şimdi ve Sonsuza Dek
 
     Her insanın yakalanması en zor hedeflerinden biri de “Mutluluk” tur. Kuran, bu hayatta ve sonsuza dek mükemmel mutluluğu elde etmenin sırrını ortaya çıkarmaktadır. Kuran’dan, mutluluğun ruhun özel bir niteliği olduğunu öğreniyoruz. Nitekim arzuladığı tüm maddi kazançları—para, güç, şöhret vb.—elde eden bir beden genellikle mutsuz bir insana aittir. Mutluluk ruhun, yani gerçek kişinin elde ettiği büyüme ve gelişme derecesine bağlıdır. Kuran, beden ve ruh için hem bu dünyada hem de ebedi Ahirette mükemmel mutluluğa doğru olan detaylı bir harita sunmaktadır (Ek 15).
 
     Bu kanıtlanmış Ahit boyunca sayısız ayette, Tanrı şahsen imanlıların mutluluğunu şimdi ve sonsuza dek garanti etmektedir:
 
 
Kesinlikle Tanrı’nın müttefiklerinin korkacakları hiçbir şey yoktur,
onlar üzülmeyecekler de.
Ki onlar iman eden
ve doğru bir hayat sürenlerdir.
Onlar için mutluluk hem bu hayatta hem de Ahirettedir.
Bu, Tanrı’nın değiştirilemez yasasıdır.
Gerçek zafer işte budur.                                                     [10:62-64]
 
 

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown